Studia z gwarancją sukcesu, czyli najnowocześniejsze metody edukacji

Kiedy patrzy się na mapę polskiej edukacji wyższej, można odnieść wrażenie, że idziemy z duchem czasu. Tradycyjne kierunki, okres prosperity mające już dawno za sobą, są zastępowane przez bardziej aktualne odpowiedniki, nastawione na faktyczne potrzeby rynku. Oferty uczelni wyższych kuszą przyszłych studentów obietnicami innowacyjnego podejścia do nauki i szerokimi perspektywami zawodowymi. Marketingowo uczelnie spisują się na piątkę z plusem, w końcu to na nich spoczywa obowiązek walki o studenta, a nie odwrotnie. Niestety, za dopracowaną strategią reklamową idzie niewiele więcej, a uczelniom brakuje przede wszystkim kompetencji w praktycznym przygotowywaniu studentów do życia zawodowego.

Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że poziom edukacji wyższej nie jest dobry. Wynika to przede wszystkim z fikcyjnego systemu oceny jakości kształcenia, niemającego odzwierciedlenia w faktycznych wymaganiach rynku, rozdrobnienia wewnętrznego, czego dowodem jest to, że w ciągu ostatniej dekady przybyło aż 1,6 tys. nowych kierunków, oraz zaniżonego progu dostania się na studia ze względu na brak chętnych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że kadra uczelni ma coraz niższe kompetencje. Na ten problem zwróciła uwagę Komisja Europejska, która do 2020 r. wymaga uzyskania przez nauczycieli akademickich odpowiednich certyfikatów szkoleniowych.

To wszystko sprawia, że absolwenci polskich uczelni może i są wyposażeni w odpowiedni poziom wiedzy, lecz brak im umiejętności pozwalających przekuć teorię w praktykę. To sprawia, że nie czują się pewnie na rynku biznesowym, na którym brakuje specjalistów. Co więcej, brakuje specjalistów z kompetencjami społecznymi, które dają gwarancję odnalezienia się w wymagającym środowisku zawodowym.

Wyższy poziom nauczania

Odpowiedzią na taki stan rzeczy jest stworzenie miejsca, w którym program został dostosowany do potrzeb współczesnego świata – szczególnie musi on uwzględniać pracę nad konkretnymi umiejętnościami miękkimi. To klucz do budowania wartościowych relacji i prowadzenia efektywnego biznesu na skalę światową. Badania wykazują, że EQ, czyli inteligencja emocjonalna, jest na amerykańskim rynku pracy trzy razy częściej poszukiwana niż IQ. Podobna tendencja utrzymuje się w Polsce, co powoduje, że osoby o wysoko rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych, przywódczych, dotyczących rozwiązywania problemów czy asertywności mają dużo większe szanse na zdobycie satysfakcjonującej posady niż ludzie bez tych kompetencji.

Synergia nauki i biznesu

Potrzebujemy przestrzeni, w której na równych prawach funkcjonują nauka i biznes, a nawet więcej – niezbędne jest miejsce, gdzie te dwa potencjały wzajemnie się uzupełniają, zamiast wykluczać. Tylko tak możemy doprowadzić do prawdziwego rozwoju jednostek i przedsiębiorstw oraz czerpać korzyści zarówno naukowe, jak i finansowe.

Praktycy w akcji

Potrzebujemy dydaktyków, którzy jednocześnie aktywnie działają zawodowo, dzięki czemu są na bieżąco z potrzebami rynku i potrafią się odnaleźć w zmiennych warunkach biznesowych. Takie osoby nie tylko wiedzą, jak dopracowane zagadnienia naukowe funkcjonują w rzeczywistości, ale także doskonale zdają sobie sprawę z tego, na co trzeba uważać i jak optymalizować swoje działania, aby przyniosły one jak najwięcej korzyści. Tacy dydaktycy będą umieli ułożyć program dostosowany do faktycznych wymagań rynku oraz przekazać wiedzę w odniesieniu do konkretnych sytuacji biznesowych.

Nowoczesne metody pracy

I wreszcie potrzebujemy takich kierunków studiów, na których innowacja nie jest tylko chwytem reklamowym, lecz rzeczywistością. Wzorem najlepszych światowych uczelni musimy się nauczyć korzystać ze zdobyczy nowoczesnych technologii i wykorzystywać je w procesie edukacji, co w dużej mierze podniesie jej jakość i komfort. E-learning to przyszłość pozwalająca studentom zaoszczędzić cenny czas przy zachowaniu najwyższej jakości nauki.

 

We współpracy z Akademią WSB staram się odpowiadać na te potrzeby i zmieniać oblicze edukacji wyższej! W nowym roku akademickim ruszamy ze studiami MBA oraz trzema kierunkami specjalistycznymi: Sprzedaż i Marketing, Manager oraz Trener. Po dogłębnej analizie rynku, światowych trendów i rodzimych wyzwań stworzyliśmy wyjątkową propozycję edukacyjną, która może się okazać przełomowa dla polskiego świata akademickiego. Studenci będą mieli niepowtarzalną szansę zdobyć specjalistyczną wiedzę z pierwszej ręki – od praktyka na co dzień prowadzącego świetnie prosperujące międzynarodowe przedsiębiorstwo. Zdobędą także starannie wyselekcjonowane, konkurencyjne na rynku pracy umiejętności, pozwalające z łatwością przekładać teorię na praktykę. To szansa, jakiej polscy studenci jeszcze nie mieli. Szansa na przeżycie prawdziwej intelektualnej przygody, dającej realne możliwości rozwoju wybranej ścieżki kariery. To intensywna praca nad całym zestawem umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Brak opinii

Bezpłatne Szkolenie Online

z dr. Mateuszem Grzesiakiem

niedziela

22 kwietnia

godz.

20:00

x