Przedsiębiorstwo 3.0, czyli jak wejść na wyższy poziom biznesu

Nowoczesna firma to zespół ludzi realizujący wspólne cele pod przywództwem charyzmatycznego lidera, który jest wielowymiarowym przykładem skuteczności na wielu polach. Wie on, jak stworzyć sprzyjającą rozwojowi i kreatywności kulturę organizacji, łączącą w sobie twarde modele zarządzania z umiejętnościami miękkimi, takimi jak budowanie relacji, długoterminowe motywowanie, precyzyjna komunikacja, wychodzenie z konfliktów, kontrola emocji. Te kompetencje pozwalają firmie osiągnąć przewagę konkurencyjną, zdobyć nowych klientów, lepiej obsłużyć dotychczasowych, zmniejszyć rotacje kadry i więcej zarabiać, a także uruchomić kreatywność i innowacyjność w zakresie posiadanych zasobów.

Na drodze do tego stanu stoją 3 przeszkody utrudniające budowanie efektywnie funkcjonującego przedsiębiorstwa:

Pierwsza przeszkoda to przestarzała pionowa struktura zarządzania, która jest zbudowana na motywacji tzw. kija i marchewki, traktowania pracownika tylko przez pryzmat stanowiska, a nie indywidualnych zasobów, gromadzeniu decyzyjności w jednym ręku i micromanagemencie, który blokuje kreatywność i powoduje odejście największych talentów.

Druga to brak zaufania uwidaczniający się w niechęci do budowania sojuszy rynkowych, co uniemożliwia oddanie części zadań innym pracownikom, blokuje ambitne plany lękiem przed ryzykiem i odrzuca potencjalnych klientów poprzez traktowanie informacji, które od nich płyną, jako osobiste pretensje.

Gdyby liderzy skupiali się na faktach i optymistyczniej oraz ufniej podchodzili do pracowników, innych podmiotów rynkowych oraz klientów, pojawiłyby się możliwości większej współpracy, szybszego działania i przekazywania informacji, wyzwolenia potencjału załogi, wzrostu jej motywacji i zaangażowania.

Trzecią jest brak odpowiednich szkoleń dla pracowników – według badań w Polsce na szkolenia pracownika wydaje się 194 zł rocznie – z tego głównie na BHP. A urodzeni po ’80 roku millenialsi, których na rynku jest aktualnie 8,5 miliona, jako jeden z głównych powódów do pozostania w pracy (albo przy jej wyborze) wymieniają rozwój, możliwość samorealizacji, budowania relacji – czyli tzw. umiejętności miękkie. To oznacza, że należy zmienić sposób motywowania pracowników i realizować potrzeby, które są dziś inne niż w poprzednich pokoleniach.

Bez tego najlepsi odejdą do konkurencji albo nie przyjdą do firmy, przez co ta nie będzie w stanie urosnąć i podnieść zysków. By tego uniknąć, należy inwestować w odpowiednie szkolenia z zakresu umiejętności miękkich.

Artykuł blog podsumowanie

Przedsiębiorcy, którzy raz zdecydowali się na szkolenia z powyższych obszarów, zanotowali wzrost swojej skuteczności na wielu polach: większe zaangażowanie, równowaga między życiem osobistym a zawodowym, wzrost autorytetu i lepsza komunikacja.

Ponadto firmy zyskują wymierne korzyści w aspekcie poszczególnych działów – ich handlowcy uczą się nawiązywać relacje z klientami i dzięki temu więcej sprzedają, managerowie efektywniej zarządzają zespołem, serwis obsługi podnosi jakość, a więc spada wskaźnik reklamacji, zwiększa się poziom motywacji pracowników i spada retencja. Zysk rozciąga się na wiele płaszczyzn, w tym na działania operacyjne.

Sukces przedsiębiorstwa zależy od kapitału ludzkiego. Inwestycja w pracowników to zatem inwestycja w kluczowy czynnik sukcesu. Tak jak trudno dziś rozwijać sprzedaż na nowe rynki, pomijając internet, tak samo szkolenia z umiejętności miękkich i nowych modeli zarządzania są must-have każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa, które zamierza realizować skuteczną strategię długofalowego rozwoju.

Brak opinii

Bezpłatne Szkolenie Online

z dr. Mateuszem Grzesiakiem

niedziela

22 kwietnia

godz.

20:00

x