Motywacja, czyli co?

Czy wiesz, co tak naprawdę kryje się pod słowem „motywacja”? Dla większości będzie to impuls, chwilowy przypływ energii i chęci działania. Jednak w rzeczywistości motywacja to znacznie więcej. To siła, która napędza nas do osiągania zaplanowanych celów. To podejście do życia oparte o to, żeby chciało się chcieć. To wiedza i lata praktyki. Dowiedz się, na czym polega.

Motywacja pochodzi od łacińskiego „movere” co oznacza ruszać się, przemieszczać, przygotowywać do walki. Słowo „motivum” znaczy zarówno „powód rozstrzygający”, jak i „przyczynę”. A więc jeżeli masz motyw, czyli powód, podejmujesz określone aktywności, które pozwalają Ci osiągnąć cel.

Niekiedy nasze działanie jest instynktowne: oddychanie, jedzenie, ochrona przed zimnem etc. Do tego nie musisz się motywować. Twoje ciało automatycznie reaguje na bodźce, których dostarcza mu środowisko. Motywacja do podejmowania innych zachowań, np. zrobienia czegoś od czego nie zależy bezpośrednio Twoje zdrowie lub życie, wymaga świadomego wysiłku, podjęcia określonych decyzji i wyborów.

Zatem motywacja to świadoma energia, której potrzebujesz, żeby rozpocząć i wytrwać w działaniu.

Rodzaje motywacji

Wyróżniamy motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Ta pierwsza wynika z naszych własnych pragnień i potrzeb, które chcemy zrealizować. Motywacja wewnętrzna powoduje, że realizujemy działania, w efekcie których niekoniecznie osiągamy korzyści materialne, a satysfakcję daje nam już samo osiągnięcie celu. Motywujemy się wewnętrznie chociażby do pomocy innym czy podnoszenia swojej wiedzy.

Natomiast motywacja zewnętrzna opiera się na czynnikach, które pochodzą z zewnątrz, takich np. jak pieniądze (przykładowo: zarabiamy, żeby opłacić rachunki). Dlatego też w tym rodzaju motywacji elementem stymulującym jest zdobycie nagrody (wypłata) nie zaś sam proces, który prowadzi do jej osiągnięcia. Świadomość ewentualnej kary lub straty (np. obniżenia premii) w wyniku niepodjęcia działania lub osiągnięcia niewystarczającego efektu, także może stanowić czynnik motywacyjny.

Umiejętne rozwijanie wewnętrznej motywacji oraz połączenie jej z zewnętrznymi bodźcami pozwoli Ci uzyskać długotrwałą motywację do działania. Niekiedy bowiem wewnętrzne motywatory mogą być niedostateczne i wtedy skłaniamy się w stronę motywacji zewnętrznej. Połączenie to pozwala to na wytrwałość w podjętych działaniach.

Kij czy marchewka?

Najprostszy podział motywacji obejmuje: motywowanie pozytywne, które polega na korzystaniu z dodatnich bodźców, lub negatywne – z wykorzystaniem ujemnych. Jak pokazują badania osiągamy lepsze efekty, jesteśmy bardziej zadowoleni i zainteresowani tym, co robimy, gdy motywujemy siebie lub innych przy pomocy pozytywnych emocji i wzmocnienia, czyli przysłowiowej marchewki.

Motywacja negatywna buduje w nas lęk, poczucie zagrożenia (np. przez utratę korzyści finansowych, krytykę, niespełnienie oczekiwań przełożonych, bliskich etc.). Gdy chcesz zmotywować się do osiągnięcia jakiegoś celu, oprócz precyzyjnego ustalenia tego, co chcesz osiągnąć (np. zamiast: chcę zdrowiej jeśćbędę codziennie jadł dwie porcje owoców i warzyw), nadania ram czasowych i podziału na etapy, konieczne jest również pozytywne sformułowanie celu. Unikaj negatywizmu – nie chcę być leniwy. Zamiast tego lepiej powiedz – chcę wstawać codziennie pół godziny wcześniej niż do tej pory.

Negatywne koncepty są często szkodliwe, ponieważ jeżeli mówimy, żeby czegoś nie robić, to automatycznie wysyłamy również przeciwny komunikat do naszego mózgu. Takie działanie można określić jak sabotaż, który zdecydowanie oddala nas od realizacji celu. Również korzystanie z operatorów modalnych, czyli słów takich jak „muszę”, „powinienem”, „nie powinienem”, „niemożliwe”, „nie można” etc. oddziałuje negatywnie na naszą motywację.

Innymi słowy: naturalnie podążamy ku temu, co sprawia przyjemność i budzi pozytywne emocje, a unikamy tego, co odbiera nam radość. Ten sam mechanizm działa w motywacji. Dlatego nie mów sobie „muszę schudnąć, bo wyglądam źle”, tylko „chcę schudnąć, żeby dobrze się czuć i lepiej wyglądać”.

Motywacja i planowanie długoterminowe

Zgodnie z zasadą Parkinsona, praca, którą mamy wykonać, rozszerza się tak, żeby wypełnić czas założony do jej zrobienia. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zaplanujesz sobie przykładowo miesiąc na ukończenie projektu, to z dużym prawdopodobieństwem przystąpisz do jego wykonania na ostatnią chwilę. Możesz też popaść w prokrastynację, czyli przekładanie rzeczy do zrobienia w nieskończoność.

Z drugiej strony realizowanie celów – schudnięcia, wyrobienia nowych nawyków, podniesienia swoich kompetencji – nie zawsze jest możliwe w krótkim terminie, a czasem wręcz negatywnie może się to odbić na naszym zdrowiu psychicznym oraz fizycznym. Porażka wynikająca ze złego planowania będzie demotywująca. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi podział bardziej złożonego celu, czyli celu strategicznego, na mniejsze etapy i rozłożenie ich w dłuższej perspektywie czasowej.

Zatem Twoja motywacja zależy od tego, jak zaplanujesz działanie!

Mieć wizję i misję

Motywacja to również, a może i przede wszystkim, realizacja naszej wizji i misji. Nie będziesz zmotywowany żyjąc bez nadrzędnego celu, bez idei, która jest większa niż to, kim jesteś. Załóż, że wszystko jest możliwe i nie istnieją żadne ograniczenia — po prostu możesz sobie wyobrazić taki świat, w jakim chciałbyś żyć, z tą różnicą, że Ciebie już wtedy nie będzie. To będzie Twój dar dla innych — Twoje życie. Dzięki niemu inni będą mogli żyć w lepszym świecie. Gdy już zdefiniujesz wizję, zastanów się nad misją — w jakim obszarze skoncentrujesz swoje działania? Czy będzie to medycyna, inżynieria, komputery, edukacja? Określenie misji jest Ci potrzebne do tego, byś wiedział, na czym się skupiać, i nie tracił czasu na inne kwestie. Jeżeli odnajdziesz misję i wizję, które będą spójne z Tobą i Twoimi wartościami, motywacja stanie się Twoim stylem życia.

 

5 komentarzy

Bezpłatne Szkolenie Online

z dr. Mateuszem Grzesiakiem

niedziela

22 kwietnia

godz.

20:00

x