5 cech skutecznego managera

Nowoczesny lider to lider synergiczny. Taki, który potrafi dobrze pokierować swoim zespołem na drodze do osiągnięcia celu. Taki, który wie, że odpowiednia motywacja jest kluczem do sukcesu. Taki, który orientuje się, na co stać jego pracowników, i skutecznie inspiruje ich do działania.

Biorąc pod uwagę najnowsze badania Hays Poland, z których wynika, że kiedy ludzie rezygnują z pracy, tak naprawdę najczęściej chcą się rozstać ze swoimi szefami, a nie z firmą, powinieneś spojrzeć na siebie z dystansu i przeanalizować, czy masz wszystkie umiejętności gwarantujące budowę silnego, zmotywowanego i profesjonalnego zespołu.

 

1. Umiejętność planowania strategicznego

Dobry manager to osoba potrafiąca myśleć przyszłościowo i strategicznie planować działania, biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania rynku, jak i długofalowe cele firmy, dla której pracuje. Umiejętność określania celów strategicznych i ich realizacja są niezbędne do tego, aby zespół podążał w dobrym kierunku. Skuteczny manager do każdego celu umiejętnie przyporządkowuje konkretne działania, terminy i zasoby. Dzięki temu panuje nad każdym projektem i potrafi właściwie reagować na wszelkie nieprzewidziane sytuacje.

2. Pewność siebie

Osoba na wysokim stanowisku, która zarządza grupą ludzi, nie może sobie pozwolić na nieśmiałość ani niepewność w podejmowaniu działań i decyzji. Zadaniem managera jest sprawienie, żeby zespół czuł się bezpiecznie, dokładnie wiedział, w którym kierunku zmierza firma, i mógł zaufać swojemu przełożonemu w kwestiach biznesowych. Pewność siebie buduje szacunek i profesjonalizm, bez których nie można stać na czele skutecznego zespołu, osiągać celów ani podejmować trafnych decyzji. Badanie prowadzone przez 10 lat przez zespół Google jasno pokazuje, że jedną z najważniejszych cech dobrego managera jest właśnie umiejętność podejmowania celnych decyzji. Bez wysokiego poczucia własnej wartości byłoby to niemożliwe.

3. Umiejętność delegowania zadań

Częstym błędem popełnianym przez osoby na wysokich szczeblach, skutecznie utrudniającym efektywne wykonywanie pracy, jest brak umiejętności delegowania obowiązków i przekonanie „sam przecież zrobię to najlepiej”. Z pomocą przychodzą w tym wypadku zarządzanie i wiedza na temat delegowania.

Oto 6 poziomów delegowania, czyli narzędzie managerskie, dzięki któremu zadania są rozdzielane na podstawie kompetencji i możliwości pracowników. Jeśli stosujesz je w codziennej pracy, dobrze wiesz, na jakim poziomie możesz oddelegować zadania poszczególnym pracownikom. Stopniowo przechodź na wyższe poziomy i dostosowuj możliwość delegowania zadań do kompetencji i doświadczenia członków swojego zespołu.

  1. Najniższy poziom to zebranie i przekazanie informacji przez pracownika oraz dostarczenie ich przełożonemu.
  2. Drugi poziom to zebranie informacji wraz z wnioskami. Pracownik nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji na temat ostatecznego kształtu projektu, ale stanowi ważne ogniwo zespołu.
  3. Poziom trzeci to zebranie informacji i przedyskutowanie sprawy wspólnie z managerem oraz podjęcie działań. W tej sytuacji pracownik zostaje obdarzony większym zaufaniem i bierze udział w procesie podejmowania decyzji.
  4. Kolejny poziom wymaga dużo większego zaangażowania podwładnego – zbiera on informacje i przygotowuje propozycję działania. Przełożony jedynie zatwierdza projekt przed wprowadzeniem go w życie.
  5. Poziom piąty to zebranie informacji, przygotowanie planu działania i samodzielne wprowadzenie go w życie. Następnie przełożony otrzymuje raport z przeprowadzonych działań.
  6. Najwyższy poziom delegowania zadań polega na tym, że pracodawca nie weryfikuje ani nie kontroluje podejmowanych przez pracownika działań.

4. Komunikatywność

Skuteczny manager wykazuje się bardzo wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Powinien dogadać się z każdym, niezależnie od stanowiska, doświadczenia i wieku. Techniki skutecznej komunikacji to nie wszystko, bo dobry przywódca wykazuje się także empatiąumiejętnością słuchania. Gdy tworzy się zespół, należy brać pod uwagę zdanie wszystkich jego członków, poddawać je analizie i wyciągać trafne wnioski. Zarządzanie tzw. twardą ręką osłabia motywację zespołu i sprawia, że nie wykorzystuje się całego potencjału, który mają pracownicy. Trzeba również pamiętać, żeby informować swoich współpracowników o tym, co się dzieje w firmie. Dzięki tej wiedzy będą oni mogli w pełni odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i będą mieli poczucie, że są ważną częścią większej całości.

5. Motywacja

Bez odpowiedniej motywacji nie ma skutecznego zespołu. Utrzymanie jej właściwego poziomu spoczywa na barkach managera. Jak to zrobić?

 Motywacja poprzez rozwiązywanie problemów

Zadaj sobie pytanie, jakie są 3 podstawowe problemy w Twoim zespole. Im lepiej je rozwiążesz, tym bardziej zmotywowani do pracy będą pracownicy.

 Motywacja poprzez zaspokajanie ambicji

Zaspokajanie ambicji materialnych działa na krótką metę, więc dobrze jest się zastanowić, jak zmotywować pracowników do działania, oferując im wyższe wartości, np. możliwość rozwoju i samorealizacji czy wsparcie we wprowadzeniu work-life balance.

 Motywacja poprzez wizję

Ten rodzaj motywacji jest szczególnie istotny dla pokolenia milenialsów, którzy chcą robić w życiu coś istotnego. Zmotywuj swoich pracowników poprzez pokazanie im wyższego celu, dla którego wykonują swoje obowiązki. Oni nie chcą być trybikiem w maszynie, lecz ważnym ogniwem, przyczyniającym się do tworzenia czegoś wielkiego i ważnego.

 

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje managerskie, to zapraszam na opracowane przeze mnie studia podyplomowe na kierunku MANAGER. Otwórz przed sobą nowe możliwości zawodowe: https://studia.mateuszgrzesiak.com/manager.

Brak opinii

Bezpłatne Szkolenie Online

z dr. Mateuszem Grzesiakiem

niedziela

22 kwietnia

godz.

20:00

x